Hygiene Pulp

Hygiene Pulp

Hygiene Pulp คือ ภาชนะกระดาษรีไซเคิล สำหรับใช้ในงานพยาบาล เนื่องจาก ทาง ดีเอชซี เทรดดิ้ง ได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ Curas จากประเทศอังกฤษ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในงานพยาบาล (Infection Control) ดังนั้นทางเราจึงมีเป้าหมายหลัก ในการผลักดันให้หน่วยงานพยาบาลหันมาใช้ภาชนะกระดาษสำหรับรองรับของเสียหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย โดยเป็นการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single Use) แทนการใช้งานแบบเดิมที่ต้องนำภาชนะเหล่านั้นกลับไปล้าง หรือ Re Sterile ซึ่งเสียงต่อการติดเชื้อและค่าใช้จ่ายสำหรับการ Re Sterile ยังสูงอีกด้วย